Fraksjoner

Det finnes to hovedfaksjoner i Blade and Soul. The Cerulean Order og The Crimson Legion. Når du stiger oppover karrierestigen som en dyktig kriger vil du bli bedt om å ta et valg. Og det er nettopp du selv som må velge hvilken faksjon du vil tilhøre. Dette er et valgt du bør ta deg tid til å ta. Og du må ikke ta lett på det. Hver faksjon har sine regler, sine idealer og sine mål. Hver sin politikk eller livssyn. Måte å se verden på. Hver sin energi.


The Cerulean Order :

Her er kontroll et viktig nøkkelord. Denne fraksjonen søker å bekjempe det onde med systematisk og ryddig kontroll. Strukturen innad i faksjonen er viktig, og det hersker et hieraki. For å unngå livsfarlig korrupsjon finnes strenge regler. Fraksjonen har som ideal å holde sammen og å kjempe med en felles front. Målet er å kjempe inntil fred er oppnådd og da vil denne faksjonen rydde opp og lage ordentlig struktur slik at en kan tre inn i en ny fase der positiv kontruksjon blir viktig. Dette er en meget positiv og strukturert faksjon med klare og tydelige mål. En sterk gruppe krigere.

The Crimson legion :

Om The Cerulean Order er strukturert er The Crimson Legion egentlig helt motsatt. I denne faksjonen hersker anarkiet. Dette behøver selvsagt ikke bety at resultater ikke blir oppnådd, snarere tvert imot. Det handler vel mer om hvilken type kriger du er, eller snarere, hvilket menneske. Hvilke idealer har du? Og hvordan er din energi distribuert? Mener du at orden og kontroll vil gi berst resultater eller setter du din lit til personligheter og individuelle prestasjoner som kan glimre til? Denne faksjonen setter sin fulle lit til tesen om at alle individer er født fri. Sammen skal vi gå aktivt imot fienden, men vi skal dyrke vår individuelle frihet. Det finnes fantastisk mye kreativitet i denne faksjonen. Noe som gjør den meget sterk når det gjelder.

 

bnsnorgeFraksjoner